Prins Mario I & Prinses Dayen

Oos nuuj prinsepaar veur ’t kómmed vastelaovessezoen is bekindj! Mario Roijakkers zweijtj kómmendj sezoen es Prins Mario I de scepter euver ’t riek van D’n Uul van den Grauwert. Same mit zien vrouw Dayen, det ‘m es prinses zal biestaon, waerdje hae ónger ’t toezeendj oug vanne Raod van Èllef en väöl anger belangstillendje oetgerope op 17 november. Same mit häör drie adjudante Roger, Steffan en William zalle zie Mofert veurgaon op waeg nao de vastelaovendj van 2019.

 

Zoewaal Prins Mario I es Prinses Dayen zeen echte Moferter en höbbe dao bie ouch nag allebei een ech vastelaoveshert. Vastelaovendj viere wuuertj noeatj euvergeslage en det wuuertj natuurlijk ouch euvergebrach op häör dochters Naomi en Shira, die gaer mit viere en allebei gruuets zeen det pap en mam es prinsepaar door Mofert gaon. In ’t dagelijks laeve is Mario wèrkzaam es allround tummerman bie Joris Timmerwerken in Vloearop. Dayen wirk es financieel administrateur bie Stepco.

Om aaf te sjakele van ’t werk gaon ze gaer, same mit häör dochters, mit de sleurhut op vakantie. Es dan nag get tied euver blief, vinjs se oos prinsepaar oppe mountainbike urges inne bós rondjom Mofert. Mario is daonaeve actief bie voetbalclub SNA, zoeawaal es speler bie 35+ es ouch es leider vanne JO13. Naodet Prins Mario I in 2011 adjudant is gewaes, is d’r inmiddels alweer 8 jaor lid van oos sjoean vastelaovesvereniging.


Prins Mario I en Prinses Dayen zalle dit jaor de vastelaovendj veurgaon, same mit häör drie adjudante: Roger Ticheler (eine goje vrundj van ’t prinsepaar), Steffan Sackers (de broor van Dayen) en William Roijakkers (de broor van Mario). Zie zalle d’r ongetwiefeldj same mit de luuj van Mofert ein onvergaetelijk vastelaovessezoen van gaon make, regerend ónger häöre liefspreuk:

“Mit hamer en zaeg, gaeve v’r ‘m ’n vaeg!”

Foto: Thieu Smeets - Mofert

Karnavalsvereniging "Den Uul van den Grauwert"
 

Volg os:

  • Facebook Social Icon
  • Flickr Social Icon