top of page

Prins Roger I - 2024

Prins Roger I & Prinses Linda“Branj mer los!” Oos nuuj Prinsepaar is bekindj! De scepter van D’n Uul van den Grauwert is ’t kómmendj vastelaovessezoen in henj van Roger Ticheler, dae same mit zien vrouw Linda, veurop zal gaon richting de vastelaovendj. Prins Roger I en Prinses Linda waerdje aafgeloupe zaoterdig 18 november oetgerope op ’n drök bezóch Prinsebal bie de Vogel inne zaal. Same mit de raod van èllef, bevrundje vastelaovesvereniginge en väöl anger (Moferter) belangstèllendje maakdje ze d’r ein geweldig fieës van.

 

Roger is gebaore in Gelaen, opgegreudj in Ech en woontj inmiddels al ’n jaor of twintjig in Mofert. Zien vrouw Linda brach ‘m nao Mofert en hae haw al gauw door det d’r hie noeatj mieër weg wiltj. ’t Integrasieproces is inmiddels al lang aafgeslaote en Roger veultj zich mieër Moferter es get anges. Zien vrouw Linda is ein ech Mofers maedje, gebaore en getaoge oppe Sjaorswinkel. Ofsjoean det geografisch grondjgebied vanne gemèndje Ech-Zöstere is, huuertj det demografisch dudelijk bie Mofert. Roger en Linda höbbe same 3 kinjer, die vastelaovendj mit de paplaepel gevoordj kriege. Zoon Raf (13) en dochter Lara (11) zeen lid vanne Moferter Uulkes en dochter Lynn (8) kan neet wachte om d’rbie te komme. Ein ech vastelaovesgezin dus.

 

Roger en Linda zeen echte vastelaovesvierders. Roger is in 1990 jeugprins gewaes biej ‘t jeugwerk in Stein. Linda waerdje ouch van jongs aaf aan aangestaoke mit dit virus, want ’t kump oet eine echte Uul-Van-Den-Grauwert-femilie. Roger is inmiddels al mieër es 15 jaor lid van oos sjoean vereniging, wo d’r bestuurslid is gewaes en adjudant in 2011 en 2019. Nao al die jaore geit noe häör groeate wins in vervulling om es prinsepaar van D’n Uul van den Grauwert veurop te moge gaon.

 

In ’t dagelijks laeve is Roger wèrkzaam es brandjwach bie Sitech Fire Brigade & Security. Det is ein modern benaming veur de brandjwaer oppe DSM. Veur zien werk studeertj d’r ouch nag wiejer om bevelveurder te waere. De passie veur ’t brandjwaergebeure deej d’r op bie de vriewillige brandjwaer in Mofert, wo d’r nag steeds bie is. Linda hiltj zich bezig mit administrasie en financieel zake bie Loeanbedrief John van Pol, ’t bedrief det opgerich is door pap en mam.

 

In de vrieje tied dae euver blief, is Roger mit auto’s bezig. Of hae sleuteltj draan of hae hanjeltj drin. Ouch hulp d’r regelmaotig op ’t loeanbedrief, mer det zuutj d’r mieër es hobby dan es werk. In häöre vrieje tied pakke ze ouch nag waal ins ‘n festivalletje mit. Same trikke ze d’r gaer op oet mit de caravan, beveurbeeldj nao Italië (teminste es d’r gein hagelstein wie tennisbel oet de loch valle) of nao de formule 1 in Oeasteriek.

 

Prins Roger I en Prinses Linda gaon dit jaor veurop inne vastelaovendj in Mofert. Zie waere daobie óngersteundj door veer adjudante: Frans Heuts, Mario Roijakkers, Johnny van Pol en William Roijakkers. Zie zalle d’r same mit de res vanne vastelaovesvereniging en zeker ouch alle luuj van Mofert ein onvergaetelijk vastelaovessezoen van make. Prins Roger I en Prinses Linda regere dit jaor ónger häöre kort mer krachtige liefspreuk: “Branj mer los!”

 

Foto: Thieu Smeets, Mofert

bottom of page